Tips van Perfect Fit om de band met uw huisdier te versterken via positieve leerervaringen

POSITIEVE LEERERVARING: DE BAND MET UW HUISDIER VERSTERKEN

De band die we met onze huisdieren hebben, kan ons leven positief veranderen. Deze speciale band is daarom ook de voornaamste reden dat we een huisdier nemen. 

Deze banden blijven zich ontwikkelen tijdens het hele leven dat we met onze huisdieren delen en kunnen vele geweldige voordelen opleveren.

De meeste eigenaren van huisdieren hebben zo'n nauwe band met hun huisdier dat zij hen beschouwen als “een lid van het gezin”. Afgezien van deze emotionele band is het ook aangetoond dat het eigendom van een huisdier(en) leidt tot verlaging van stress1, bevordering van een gezondere levensstijl en dat het helpt bij de cognitieve en taalontwikkeling van kinderen2.

Bestaat er een manier om uw band met uw huisdier verder te verdiepen?

UW HUISDIER BEGRIJPEN

Hoe meer u uw huisdier begrijpt – zowel hun psychologie als hun fysiologie – des te beter zult u hen kunnen aanvoelen en op een positieve manier met hen communiceren.

HET BELANG VAN DE DRIE HERSENLAGEN VAN UW HUISDIER

Ten eerste is het belangrijk om de samenstelling van de hersenen van uw huisdier te begrijpen. Zoals alle zoogdieren (waaronder wij mensen zelf), bestaan de hersenen van uw hond of kat uit drie delen: de neocortex, het limbische systeem en het reptielenbrein.

Het neocortexgedeelte van de hersenen van een zoogdier is verantwoordelijk voor het ‘hogere’ denken, zoals probleemoplossing, ruimtelijke redenering en bewuste gedachten.

Het limbische systeem is verantwoordelijk voor zaken zoals emoties, motivatie, leren en herinneringen.

Het reptielenbrein (hersenstam) is het primitieve en instinctieve deel van de hersenen van een zoogdier. Het is vooral verantwoordelijk voor overlevingsinstincten, zoals de “vecht- of vluchtreactie”.

Onze neocortex is zeer ontwikkeld. Wanneer we worden geconfronteerd met een stressvolle of enge situatie, hebben de meesten van ons nog steeds de mogelijkheid om de situatie te analyseren en op een beredeneerde en doordachte manier te reageren.

Bij dieren zoals katten en honden is hun neocortex echter vele malen kleiner. Als zij een stressvolle situatie tegenkomen, dan is de kans veel groter dat ze zullen reageren vanuit hun reptielenbrein: de “vecht- of vluchtreactie”.

Tips van Perfect Fit om de band met uw huisdier te versterken via positieve leerervaringen

POSITIEVE STAPPEN OM TE LEREN

Bij de omgang met onze huisdieren is het belangrijk om te begrijpen dat wanneer ze zich in een stressvolle of enge situatie bevinden (en dus reageren vanuit het reptielengedeelte van hun hersenen), zij niet langer toegang hebben tot hun neocortex of het limbische systeem.

Dit betekent dat ze in die staat geen toegang hebben tot “bewuste” gedachten, en nog belangrijker: ze zijn niet in staat om iets te leren. Op dat moment zijn ze alleen bezig met overleven.

Als wij een huisdier op een agressieve of gewelddadige manier straffen of uitschelden voor ongewenst gedrag, ervaart het huisdier dit als een stressvolle situatie. Hierdoor hebben ze geen enkele manier om de kennis die we proberen te geven ook daadwerkelijk te onthouden en zijn wij dus niet in staat om ons met hen te verbinden.

Maar als we ons huisdier op een positieve, kalme en liefdevolle manier benaderen en ze zich rustig en ontspannen voelen, dan is de kans veel groter dat ze toegang hebben tot hun neocortex en limbische systeem. Daardoor zijn ze beter in staat om zich met ons te verbinden en nieuwe informatie te leren.

Via deze aanpak kunnen eigenaren en huisdieren overschakelen van de traditionele vorm van onderricht met “beloning en straf”, naar iets dat meer is gebaseerd op wederzijds begrip, samenwerking, evenwichtige samenleving en bovenal, liefde

VOORDELEN VAN POSITIEVE COMMUNICATIE VOOR EIGENAREN EN HUISDIEREN

De voordelen van deze aanpak van leren en discipline gelden voor zowel eigenaren als hun huisdieren.

Met deze positieve, medelevende aanpak van hun eigenaars voelen huisdieren zich meer geliefd en gesteund. Ze leren sneller en onthouden de informatie beter. Ze begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Ze voelen zich begrepen en gewaardeerd als onderdeel van de gezinsdynamiek. Ze worden vaak zelfverzekerder, nieuwsgieriger en staan open voor verandering. Ze schakelen over van gesloten naar open, van buiten gesloten naar verbonden, van gebrek aan vertrouwen naar vertrouwen, van angst naar vreugde.

Voor eigenaren zijn de voordelen misschien nog wel groter. De kans is veel groter dat ze het gewenste gedrag van het huisdier zullen zien, maar het is bovendien een veel natuurlijkere en ontspannen staat van zijn. De eigenaar kan zich richten op zijn/haar medeleven en begrip van het huisdier. Zij voelen zich ook vrij om liefde en affectie tonen. Ze kunnen aanwezig blijven in het heden en genieten van de band met hun huisdier. Een band die zich met voortdurende zorg en positiviteit alleen nog maar verder kan verdiepen.

Wanneer we de effecten van een echt hechte band met ons huisdier overwegen, zullen we zien dat de voordelen van deze sterke band potentieel veel groter zijn dan alleen maar een relatie tussen een mens en een dier.

  •  Allen, K. et al (2002) Cardiovascular reactivity and the presence of pets, friends, and spouses: The truth about cats and dogs. Psychosomatic Medicine, 64, 727-739.
  •  Kotrschal, K., & Ortbauer, B. (2003). Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom. Anthrozoos, 16(2), 147-159.